Om hiv

Hiv och aids orsakas av humant immunbristvirus, som är ett så kallat retrovirus. Utmärkande för dessa virus är att de lagras i kroppens arvsmassa och således bär den smittade på viruset resten av livet.

Det kan dröja flera år från smittotillfället tills man blir sjuk. Hiv förstör eller skadar celler nödvändiga för människans immunförsvar. När immunförsvaret blivit kraftigt förstört utvecklas "acquired immune defiency syndrome", det vill säga aids. Kroppen kan inte längre stå emot andra sjukdomar och tumörsjukdomar. Sjukdomssymptomen beror främst på andra sjukdomar som man får på grund av nedsatt immunförsvar. Om inte bromsmediciner ges avlider den smittade.

Hiv överförs via kroppsvätskor

Viruset kan överföras med kroppsvätskor, till exempel blod. Vanligaste smittvägarna är samlag och när narkomaner delar sprutor. Det bästa sättet att skydda sig mot sexuellt överförd smitta är att använda kondom.

Diagnos hiv

Diagnos ställs genom att antikroppar mot hiv konstateras i blodet. Om en person har antikroppar mot hiv är personen smittad med hiv och således hivpositiv. Det tar tre månader från smittotillfället innan hiv kan upptäckas med ett blodprov. Under dessa tre månader är man som mest smittsam.

Hiv är enligt lag klassad som allmänfarlig sjukdom och alla fall som upptäcks ska anmälas till Smittskyddsinstitutet.

Framtidens behandling mot hiv

Att hitta nya sätt att angripa hiv-viruset är ett viktigt forskningsfält, inte minst då viruset hela tiden förändras, muteras, och kan bli motståndskraftigt, resistent, mot dagens läkemedel. Läkemedelsindustrin arbetar med att ta fram nya läkemedel som både är bättre och enklare för patienten att ta och som ger färre biverkningar.

Forskning pågår även för att hitta ett vaccin som skulle kunna skydda mot hiv-smitta.

Hiv är ett stort forskningsområde, och det man hoppas på är ett botemedel mot hiv.

Copyright MSD Sverige AB