Så förökar sig hiv

Precis som alla virus behöver hivviruset kroppens celler för att kunna skapa nya virus. Här visar vi i bilder hur det går till.

Rätt frågor till din läkare

Se till att du får allt klart för dig. Här finns ett frågebatteri som kan vara bra att ha med sig till nästa läkarbesök.

Läkemedel mot hiv

Hivviruset måste ta sig in i människans celler för att kunna föröka sig och spridas. Lär dig om hur läkemedel angriper hivviruset på olika sätt.

Välkommen till hiv.se

De senaste tjugo åren har MSD arbetat intensivt för att bidra till att stoppa hiv- och aidsepidemin. Detta inkluderar allt från att bedriva forskning för att få fram nya, effektiva läkemedel och fungerande vaccin, till att arbeta förebyggande och direkt i de områdena där epidemin härjar som värst. Även om forskning och utveckling av nya bromsmediciner röner nya framgångar så måste också kunskapen och det allmänna medvetandet om hiv förbättas, för att förhindra att fler drabbas. Vi arbetar också nära den svenska sjukvården och försöker motivera och hjälpa personer med hiv att själva ta ansvar för och påverka sin hälsa.

Hiv - något som berör alla

Det är få som dör av hiv och aids i Sverige idag, men bara för tjugo år sedan fanns det inga läkemedel åt de drabbade. Tack vare bromsmedicinerna har hiv blivit en kronisk, behandlingsbar sjukdom, men än finns inget botemedel mot hiv.

Statistik från Smittskyddsinstitutet visar att i slutet av 2011 fanns det cirka 5 800 personer med känd hivdiagnos i Sverige, och varje år tillkommer cirka 450 nya fall. Även om problemet med hiv och aids är allra störst i utvecklingsländer breder infektionen ut sig, och en svagt ökande trend syns gällande antalet hivpositiva även här i Sverige.

 

 Copyright MSD Sverige AB